Før du kjøper valp

 

1. Ikke kjøp en valp som ikke vil kunne bli registrert i ACW eller NHL.

2. Ta kontakt med den aktuelle raseklubben før du handler.

3. Følger din potensielle oppdretter CNDE/NHL sine retningslinjer for avl og oppdrett?

4. Har din potensielle oppdretter tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å kunne gi deg den oppfølging du vil trenge i tiden fremover.

5. Er din potensielle oppdretter medlem av egen raseklubb?

6. Er valpen fra et kull hvor det er er søkt om og gitt godkjenning for valpeformidling av raseklubben? Be om en forklaring dersom svaret er nei.

7. Dersom valpen ikke vil kunne stilles ut så skal oppdretter gi deg beskjed om dette.

8. Blir det foretatt en helsesjekk på valpen slik at du får en veterinærattest som sier noe om den enkelte valp og kullet generellt?

9. Samsvarer kjøpekontrakten med varianten som raseklubben/NHL anbefaler?