Skal din hund brukes i avl?

Dersom noen ønsker å låne din hannhund til avl så bør du forsikre deg om at vedkommende kan oppfylle ovenfornevnte punkter. Selv om du selvfølgelig eier rettighetene til din hund så er det vanlig at man kontakter sin oppdretter dersom man får en slik forespørsel. Det samme gjelder dersom noen ønsker å låne din tispe for å ha et kull på denne. Din oppdretter innehar kunnskap om din hund sine arvelige egenskaper, og bør få uttale seg i saken. Å ta kontakt med din oppdretter før din hund går i avl vil også minske risikoen for uenigheter i etterkant av parringen. Seriøs hundeavl har som mål å fremme en rase, spesiellt i forhold til fysisk og psykisk sunnhet. Med dette i tankene bør du vurdere hvorvidt din hund kan bidra til å nå dette målet eller ikke. Det er ikke slik at enhver hund bør brukes i avl, selv om den er din beste venn!