Styret:

Leder: Annette Ryvoll

Nestleder: Daniel Ukkestad

Kasserer: inntill neste årsmøte er Daniel Ukkestad fungerende kasserer

Styremedlem 1,2 og 3 velges in ved første årsmøte

Varamedlem 1 og 2 velges inn ved første årsmøte