Raseklubbens historie

Raseklubben I Spania ble stiftet i mars 2016, da de gikk inn i en avtale med Alianz Canine Worldwide, om å kunne begynne å skille ut Dogo Español rasen fra Alano Cattle type, og definere rasen som Dogo Español eller Perro de Presa Español. Allerede senere samme år var vår representant Daniel Ukkestad i Avlsrådet i Spania og representerte CNDE Norway for den nasjonale raseklubben i et møte med Alianz og CNDE. Da det har vært veldig få individer av rasen i Norge, så har vårt arbeid gått sakte frem. 

Når det er sagt, så håper vi å få et fullverdig styre ved neste årsmøte i februar 2020.